Fondul european de pescuit (FEP) implementeaza Politica Comuna de Pescuit care se refera la asigurarea pe termen lung a activitatilor de pescuit printr-o exploatare eficienta a resurselor acvatice, la dimensionarea flotelor de pescuit, precum si dezvoltarea si îmbunatatirea vietii marine, a lacurilor si zonelor de coasta afectate de activitatile intensive de pescuit si acvacultura.
În anul 2004, Comisia Europeana a propus pentru perioada 2007 – 2013 crearea Fondului European pentru Pescuit. Acest fond înlocuieste Instrumentul Financiar pentru Orientare în Pescuit care acopera anii 2000 – 2006.
Fondul European pentru Pescuit are scopul de a sprijinii obiectivele Politicii Comune pentru Pescuit prin:
- Sustinerea exploatarii durabile a resurselor piscicole si mentinerea unui echilibru stabil între aceste resurse si capacitatea flotei comunitare de pescuit;
- Întarirea competitivitatii si a viabilitatii operatorilor economici din sector;
- Promovarea metodelor de pescuit si productie prietenoase fata de mediul înconjurator;
- Asigurarea de sprijin adecvat pentru oamenii care activeaza în sector;
- Sprijinirea dezvoltarii durabile a zonelor piscicole.
FEP este structurat pe 5 axe prioritare:
1. Adaptarea flotei comunitare de pescuit;
2. Acvacultura, pescuitul intern, procesare si marketing;
3. Masuri de interes comun;
4. Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti;
5. Asistenta tehnica.

Bibliografie:

 

Ce se intampla in UE in februarie 2004 ? Click aici