Augustin Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2003.

CUMPARATI CARTEA AICI

 

Capitolul I - SCURTE CONSIDERATII INTRODUCTIVE
Sectiunea I - Contextul istoric si organizational al aparitiei Comunitatilor europene
Sectiunea a II-a - Etapele procesului de constituire a Comunitatilor europene
§ l. Comunitatea europeana a carbunelui si otelului (C.E.C.A. /C.E.C.O.)
§2. Premisele semnarii Tratatelor de la Roma
§3. Comunitatea europeana a energiei atomice (C.E.E.A. /EURATOM). Comunitatea economica europeana (C.E.E.)
§4. De la 6 la 15 state membre ale Comunitatilor europene
§5. Evolutia procesului de integrare economica, politica si sociala
A. Actul unic european din anul 1986 (intrat în vigoare în anul 1987)
B. Tratatul asupra Uniunii Europene, semnat la Maastricht în anul 1992 (intrat în vigoare în anul 1993)
C. Tratatul de la Amsterdam, asupra Uniunii Europene - semnat în anul 1997 (intrat în vigoare în anul 1999)
D. Tratatul de la Nisa - semnat în anul 2001 (intrat în vigoare în anul 2003)
Sectiunea a III-a - Lamuriri conceptuale

Capitolul II - CELE PATRU LIBERTATI DE CIRCULATIE ÎN SPATIUL EUROPEAN
Sectiunea I - Punere în tema
§ l. Particularitatile constructiei europene în contextul globalizarii

Capitolul III - LIBERA CIRCULATIE A MARFURILOR
Sectiunea I - Dreptul comunitar vamal
§1. Teritoriul vamal
A. Modul de autodeterminare (definire)
B. Spatiul Economic European (S.E.E.)
§2. Legislatia vamala uniforma
A. Generalitati - Codul vamal comunitar
B. Tariful vamal comun (T.V.C.)
C. Valoarea în vama si valoarea tranzactionala
D. Originea produselor
E. Formalitatile la frontierele spatiului european
Sectiunea a Il-a - Politica comerciala comuna
§1. Generalitati
§2. Liberalizarea schimburilor
A. Domeniul. Marfurile si serviciile
B. Importurile
C. Exporturile
D. Acordurile internationale
§3. Protectia comerciala
A. Generalitati
a. Clauza de salvgardare nationala
b. Masurile de protectie comuna
c. Dumping-ul
d. Lupta împotriva practicilor ilicite sau neloiale
e. Lupta împotriva importului de marfuri contrafacute
f. Masurile de retorsiune comunitara
B. Regimul comun al importurilor si protectia împotriva importurilor prejudiciabile
Sectiunea a III-a - Libera circulatie a marfurilor în spatiul european
§1. Aspecte generale
A. Domeniul. Notiunea de marfuri
B. Regimul general al libertatii de circulatie a marfurilor
C. Uniunea vamala
D. Masurile cu efect echivalent restrictiilor cantitative (M.E.E.R.C.)
E. Efectul indirect
F. Spatiul economic european
§2. Taxele cu efect echivalent dreptului de vama
A. "Standstill" si eliminarea taxelor cu efect echivalent
B. Notiunea de taxa cu efect echivalent
C. Distinctia fata de impunerile interne discriminatorii
D. Distinctia fata de remunerarea serviciilor
E. Distinctia fata de misiunile de interes general nediscriminatorii
§3. Interzicerea masurilor cu efect echivalent restrictiilor cantitative în comertul intraeuropean (U.E. si S.E.E.)
A. Textele fundamentale
B. Tratatele si dreptul derivat
C. Pietele publice si normele dreptului comunitar
D. Dreptul derivat si jurisprudenta
§4. Determinarea masurilor cu efect echivalent restrictiilor cantitative
A. Generalitati
B. Hotarârea Dassonville
a. O masura luata de o autoritate a unui stat membru sau comunitara
b. O masura susceptibila sa reprezinte un obstacol pentru comertul între statele membre
§5. Comertul între statele membre
A. Importul si exportul intracomunitar de marfuri
B. Natura particulara a obstacolelor de înlaturat
C. Discriminarile deghizate
§6. Masurile "aplicabile fara distinctie" la import. Distinctia dupa "aptitudinea" lor de a afecta comertul intracomunitar
A. Obstacolele la import
B. Obstacolele tehnice
C. Obstacole în calea circulatiei marfurilor legal produse sau comercializate în alte state membre. Accesul pe pietele
nationale si "noua abordare"
D. Conditiile de productie si continutul produselor prezentate la vânzare si M.E.E.R.C.
E. Obstacolele în calea schimburilor si restrictia fluxurilor
F. "Aptitudinea" unei masuri de a împiedica comertul intracomunitar
G. Interesul general
a. Generalitati
b. Obiceiurile sau preferintele nu sunt motive ce tin de interesul general
c. Principiul necesitatii - cerinta coerentei: masura trebuie sa asigure protectia interesului general peste tot unde acesta trebuie sa existe
d. Respectarea principiilor proportionalitatii si recunoasterii reciproce
H. Afectarea comertului intracomunitar poate fi indirecta sau potentiala
a. Hotarârea Dassonville
b. Situatii aparent interne si favorabile produselor interne
c. Discriminarile "inverse" nu au natura unei "M.E.E.R.C."
§7. Restrictiile care pot fi acceptate pentru ratiunile enuntate în articolul 30 din Tratatul instituind C.E
A. Principiul derogarii
B. Principiul precautiei (prudentei)
C. Conditii de aplicare a art. 30
D. Interzicerea discriminarilor arbitrare si a restrictiilor deghizate
§8. Dreptul de proprietate intelectuala si industriala si libera circulatie a marfurilor
A. Generalitati
a. Texte în materie de marci si brevete. Armonizarea exhaustiva în materie de marci
b. Drepturile avute în vedere
c. Interzicerea discriminarilor
d. "Epuizarea" drepturilor
B. Epuizarea drepturilor: conditii si limite
C. Epuizarea drepturilor si diversitatea statutelor nationale
D. Proprietatea industriala si intelectuala.
Libera circulatie a marfurilor si regulile concurentei
§9. Restrictiile cu privire la schimburi neprevazute de articolele 28 si 29
A. Monopolurile
a. Notiune
b. Obligatia de organizare (sistematizare) a monopolurilor
B. Nediscriminarea fiscala
a. Domeniul de aplicare a art. 90
b. Conditiile de aplicare a art. 91

Capitolul IV - LIBERA CIRCULATIE A CAPITALURILOR
Sectiunea I - Platile curente
§1. Notiune
§2. Liberalizarea
§3. întinderea geografica a liberalizarii
Sectiunea a Il-a - Liberalizarea deplasarilor de capitaluri
§1. Concept
§2. Relatia între deplasarile de capital si libertatile comunitare de stabilire si de prestare a serviciilor
§3. Absenta liberalizarii în cadrul Tratatului originar
§4. Directivele
A. Continutul Directivei din 24 iunie 1988
B. Directiva din 24 iunie 1988 si liberalizarea circulatiei capitalurilor cu privire la statele terte
§5. Tratatul de la Maastricht
A. Liberalizarea erga omnes
B. Clauzele de salvgardare. Restrictii din motive legate de interesul general
§6. Libera circulatie a capitalurilor si fiscalitatea
§7. Spatiul economic european

Capitolul V - LIBERA CIRCULATIE A PERSOANELOR SI A SERVICIILOR
Sectiunea I - Generalitati
§1. Doua libertati distincte si interdependente
§2. Cele doua libertati privite ca libertati politice
Sectiunea a Il-a - Prezentarea libertatii de stabilire si de prestare a serviciilor
§1. Libertatea de stabilire
A. Unele aspecte generale
B. Beneficiarii acestui drept
C. Sediul principal. Persoane fizice si juridice
D. Sediul secundar
E. Stabilirea lato sensu. Prezenta permanenta
§2. Libertatea de a presta servicii
A. Generalitati
a. Definitie
b. Serviciile si politica comerciala comuna
c. Spatiul economic european
d. Unele dispozitii ale Tratatului în materie
B. Notiunea de "prestare de servicii"
a. Conceptul de prestatie
b. Natura marfii si remuneratia
c. Independenta prestatorului de servicii
d. Problema sectorului de activitate
C. Categoriile de prestari de servicii care beneficiaza de libertatea comunitara
a. Problema existentei unui sediu anterior al unui resortisant al unui stat membru
b. Caracterul transfrontier. Localizare
c. Caracterul temporar sau obisnuit
§3. Alegerea între libertatea de stabilire si aceea de prestare a serviciilor
A. Alegerea oferita operatorilor economici
B. Obligatia statelor membre de a mentine alegerea între cele doua libertati
C. Delimitarea între L.P.S. si dreptul de stabilire
D. Extinderea notiunii de sediu. Prezenta permanenta. Accentuarea caracterului rezidual al L.P.S
E. Cumul sau non-cumul între libertatea de stabilire si L.P.S
Sectiunea a IlI-a - Beneficiarii libertatii de stabilire si de prestare a serviciilor
§ l. Generalitati
A. Persoanele fizice si juridice
B. Situatiile pur interne si discriminarea inversa
§2. Persoanele fizice
A. Legile nationale
B. Dubla cetatenie
C. Cazuri particulare
D. Problema statelor asociate
§3. Persoanele juridice
A. Generalitati. Recunoasterea societatilor
B. Conventia de la Bruxelles din 29 februarie 1968
C. Interesul pentru existenta unui sistem general de recunoastere reciproca
D. Accesul societatilor la libertatea de stabilire si de prestare a serviciilor
a. Principiile continute în art. 48
b. Societatile avute în vedere
c. Scopul lucrativ
d. Distinctia între societati si întreprinderi
e. Societatile si libertatea de a avea un sediu principal si unul secundar
f. Societatile si libertatea de a presta servicii
g. Coordonarea legislatiilor cu privire la societati
§4. Principiile de interpretare a directivelor cu privire la dreptul societatilor comerciale
A. Dreptul "comun" comunitar si jurisprudenta în domeniul societatilor comerciale
B. Directivele adoptate în materia dreptului societatilor comerciale
a. Stadiul dreptului comunitar
b. Spatiul economic european
c. Prima directiva: Directiva nr. 68/151, din 5 martie 1968
d. A doua directiva: Directiva nr. 77/91, din 13 decembrie 1976
e. A treia directiva: Directiva nr. 78/855, din 9 octombrie 1978, cu privire la fuziunile societatilor anonime
f. A patra directiva: Directiva nr. 78/660, din 25 iulie 1978, privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societati
g. A sasea directiva: Directiva nr. 82/891, din 17 decembrie 1982, cu privire la divizare
h. A saptea directiva: Directiva nr. 83/349, din 13 iunie 1983, cu privire la conturile consolidate
i. A opta directiva: Directiva nr. 84/252, din 10 aprilie 1984, cu privire la acordul persoanelor care se ocupa cu controlul legal al documentelor contabile
j. A unsprezecea directiva: Directiva nr. 89/666, din 21 decembrie 1989, cu privire la publicitatea sucursalelor înfiintate într-un stat membru de catre anumite forme de societate sub incidenta dreptului altui stat
k. A douasprezecea directiva: Directiva nr. 89/667, din 21 decembrie 1989, cu privire la societatile cu raspundere limitata
cu un singur asociat
C. Alte reglementari comunitare în domeniul societatilor comerciale
a. A cincea directiva cu privire la structura societatilor anonime si competentele, respectiv obligatiile organelor lor
b. A noua directiva, cu privire la grupurile de societati
c. A zecea directiva, privind fuziunile transfrontiere ale societatilor anonime (de capital)
d. A treisprezecea directiva, cu privire la ofertele publice de cumparare sau de schimb
D. Coordonarea fiscalitatii societatilor comerciale
a. Generalitati
b. Armonizarea realizata prin intermediul directivei
c. Armonizarea prin intermediul conventiei
E. Coordonarea dreptului "pietelor"
a. Generalitati
b. Directivele adoptate
c. Directivele privind la intermediarii profesionali si sistemele de compensare si de decontare
F. Problematica grupurilor europene
a. Generalitati
b. Grupurile europene de interes european
c. Societatea europeana sau Societas Europea
§5. Particularitatile "discriminarii inverse"
A. Generalitati
B. Distinctii necesare
C. Situatiile interne si invocarea dreptului comunitar
D. Problema discriminarilor interne si neinvocarea dreptului comunitar
E. Discriminarile inverse aflate sub incidenta dreptului comunitar
Sectiunea a IV-a - Accesul efectiv al persoanelor fizice pe teritoriul statelor membre
§1. Generalitati
A. Importanta migratiei persoanelor fizice
B. Absenta libertatii neconditionate. Directivele existente
C. Salariatii
D. Spatiul economic european
§2. Dreptul de deplasare si de sejur în conformitate cu Directivele din 25 februarie 1964 si 21 mai 1973
A. Beneficiarii
a. Resortisantii
b. Participarea resortisantilor la activitatea economica
c. Familiile persoanelor care migreaza
B. Conditiile stabilite pentru migratia comunitara
a. Deplasarea si sejurul
b. Exceptiile justificate de motivele de ordine publica, de securitate sau de sanatate publica
§6. Libertatile de deplasare si de sejur oferite de Directivele din 28 iunie 1990 si 29 octombrie 1993
A. Spatiul fara frontiere interne si cetatenia europeana
B. Directivele din anii 1990 si 1993
C. Spatiul ecoomic european
§7. Acquis-ul Schengen
A. Conventii internationale, initial externe dreptului comunitar si, apoi, încorporate în dreptul Uniunii Europene
B. Cooperarea
Sectiunea a V-a - "Dreptul comun" comunitar al libertatilor de stabilire si de prestare a serviciilor
§1. Generalitati
§2. Activitatile excluse de la beneficiul libertatii
A. Exercitarea unei autoritati publice
B. Interpretarea data de Curtea de justitie articolului 45
C. Cerinta de ordine publica, de securitate publica si de sanatate publica
D. Securitatea nationala, comertul si productia de armament, munitie si materiale de razboi
§3. Programele generale din anul 1961 si hotarârile Reyners si van Bisbergen
A. Programele generale din 18 decembrie 1961
B. Directivele privind libertatea si nediscriminarea în perioada de tranzitie
C. Hotarârea Reyners, din 24 iunie 1974
D. Hotarârea Van Binsbergen, din 3 decembrie 1974
E. Consecintele hotarârilor Reyners si Van Binsbergen
§4. Regimul juridic al libertatilor de stabilire si de prestare a serviciilor ce rezulta din Tratat
A. Generalitati
B. Regimul juridic al libertatii de stabilire
a. Aspecte generale
b. Accesul la desfasurarea activitatilor
c. Alegerea între formele de stabiliment
d. Diferentieri legitime
e. Conditiile privind accesul la desfasurarea unor activitati
C. Regimul juridic al libertatii de prestare a serviciilor
a. Specificitatea L.P.S
b. Specificitatea L.P.S. în unele sectoare economice
§5. L.P.S. activa si L.P.S. pasiva
A. Regimul juridic al L.P.S. active
a. Interzicerea discriminarilor, în functie de cetatenie sau de resedinta
b. Resedinta
c. Masurile nationale restrictive, aplicabile în mod nediferentiat si justificate prin motive de interes general
d. Motivele imperioase de interes general
e. Recunoasterea reciproca
f. Masuri obiectiv justificate prin imperativul în cauza
g. Principiul proportionalitatii
h. Consecintele: posibilitatea unui tratament specific pentru prestatorii de servicii sau a unui tratament national "atenuat"
B. Regimul juridic al L.P.S. pasiva
a. Dreptul de deplasare al destinatarilor serviciilor
b. Renuntarea din partea destinatarului serviciilor la protectia dreptului sau national
c. Nediscriminarea destinatarilor serviciilor
Sectiunea a Vl-a - Activitatea desfasurata de catre Consiliu pentru a facilita exercitarea efectiva a libertatilor de stabilire si de prestare a serviciilor
§1. Generalitati
§2. Pietele publice
§3. Agentii comerciali

Capitolul VI - SPATIUL FINANCIAR EUROPEAN
Sectiunea l - Aspecte generale
§1. Serviciile si operatorii vizati
§2. Legatura cu libertatea circulatiei capitalurilor, cu U.E.M si cu G.A.T.T.
§3. Regimurile juridice distincte pentru banca si asigurare. "Bancassurance" si conglomeratele financiare
§4. „Filieralizarea" si „sucursalizarea"
§5. Spatiul economic european
Sectiunea a II-a - Sectorul bancar
§1. Acordul administrativ (1977)
§2. Coordonarea regulilor de supraveghere si a regulilor prudentiale (1983 - 1989)
§3. Cea de a doua Directiva "bancara", din 15 decembrie 1989
§4. "Licenta" unica si relatiile cu statele terte. "Reciprocitatea comunitara"
§5. Consecinta armonizarii regulilor prudentiale
§6. Protectia depunatorilor si a clientilor. Garantia de depozit. Platile electronice
Sectiunea a III-a - Sectorul asigurari
§1. Operatiile de asigurare
§2. Drepturile si practicile nationale
§3. Evolutia dreptului în materie
§4. Acordurile administrative. Primele directive (1973 - 1979)
§5. Hotarârile din 4 decembrie 1986
§6. Cele doua Directive tranzitorii din anii 1988 si 1990
§7. Cea de-a treia Directiva, din anul 1992. Piata comuna a asigurarilor
§8. Spatiul de libertate si extinderea sferei de aplicare a armonizarii comunitare
§9. Piata financiara europeana si mondiala. Grupurile financiare
§10. Sectorul particular al asigurarii automobilului
Sectiunea a IV-a - Serviciile de investitii
§1. Notiune
§2. Directiva din 10 mai 1993
§3. Sistemele de indemnizatie a investitiilor, Directiva din 3 martie 1997. Riscurile sistemice si de insolvabilitate în sistemele de plati si de transfer

Capitolul VII - LIBERTATEA DE COMUNICARE ÎN EUROPA
Sectiunea I - Generalitati
§1. Articolul 10 din Conventia europeana a drepturilor omului
§2. Societatea informatiei. Accesul la servicii
Sectiunea a Il-a - Libertatea de comunicare si politicile culturale
§ l. Coordonarea (armonizarea) legislatiilor în materia libertatii de transmitere si de receptie a mesajelor audiovizuale. Televiziunea fara frontiere
A. Directiva: "televiziunea fara frontiere"
a. "Televiziunea fara frontiere"
b. Coordonarea legislatiilor si drepturile de autor
B. Directivele speciale si generale
a. Directivele speciale
b. Directivele generale de recunoastere reciproca a diplomelor si a certificatelor
§2. Conflictul de legi în cadrul afacerilor comunitare
A. Principiul subsidiaritatii si protectia consumatorilor europeni
B. Dreptul european al consumatorului si dreptul concurential

Capitolul VIII - DREPTUL CONCURENTIAL DIN SPATIUL EUROPEAN
Sectiunea I - Introducere
§1. Spatiul european si cel international
§2. Specificul dreptului comunitar al concurentei
Sectiunea a Il-a - Regulile comunitare ale concurentei si politica concurentiala
§1. Regulile si politica concurentiala
§2. Continutul dreptului comunitar al concurentei
§3. Concurenta neloiala
§4. Regulile "comune" ale concurentei si ale pietelor comune "speciale"
§5. Regulile a priori prohibitive si sanctionatorii
§6. Regulile de concurenta si politica concurentiala
§7. Obiectivele urmarite cu privire la politica concurentiala
§8. Politica concurentiala. Evolutiile înregistrate. Globalizarea
§9. Politica concurentei si autonomia autoritatilor responsabile
§10. Transparenta si securitatea juridica
§11. S.E.E. Transpunerea regulilor comunitare
Sectiunea a III-a - Armonizarea dreptului comunitar al concurentei cu dreptul intern al statelor membre ale U.E.
§1. Coexistenta sistemelor juridice
§2. Coexistenta autoritatilor si a jurisdictiilor pentru aplicarea dreptului comunitar concurential
§3. Competentele concurente. Colaborarea cu autoritatile si jurisdictiile nationale
§4. Aplicarea cumulativa sau alternativa a dreptului national si comunitar al concurentei. Prioritatea dreptului comunitar

§5. Hotarârea Walt Wilhelm. Respingerea dublei bariere. Posibila aplicare cumulativa a sistemelor de drept intern si comunitar. Respectarea prioritatii dreptului comunitar
§6. Competentele concurente si subsidiaritatea

Capitolul IX - CONDITIILE APLICARII DREPTULUI COMUNITAR CONCURENTIAL ÎNTREPRINDERILOR
Sectiunea I - Activitatea întreprinderilor
§1. Sediul materiei
§2. Hotarârea Mannesman din 13 iulie 1962
§3. Structura si personalitatea juridica
§4. Necesitatea autonomiei economice. Intermediarii si grupurile de societati. Hotarârea Hydrotherm
§5. Natura publica sau privata a întreprinderii
§6. Modul de finantare
§7. Hotarârea Hofher
Sectiunea a II-a - Localizarea efectelor anticoncurentiale
§1. Pragmatismul dreptului concurential
§2. Sediul materiei
§3. Efectele dirijate din spatiul european catre statele terte
§4. Efectele venite dinspre exterior catre teritoriul Comunitatii (saw S.E.E.)
§5. Teoria "efectului" si puterile autoritatilor având rolul de a aplica regulile concurentiale
Sectiunea a III-a - Afectarea comertului între statele membre
§1. Sediul materiei
§2. Conceptul de "afectare"
§3. Pragurile de afectare a comertului dintre statele membre
A. Diversitatea practicilor anticoncurentiale
B. Intelegerile
a. Analiza finalista a afectarii. Notiunea de piata
b. Analiza economica a afectarii
c. Aspectul comunicarii (înstiintarii) de minimis
C. Pozitiile dominante
D. Problema concentrarilor
§4. Functionarea criteriului de afectare a comertului între statele membre
Sectiunea a IV-a - întelegerile
Sectiunea a V-a - Conditiile aplicarii articolului 81 §1
§1. Importanta articolului 81 §1
§2. Tratamentul administrativ al întelegerilor
§3. Tratamentul administrativ al întelegerilor
§4. Conditiile de aplicare nespecificate în articolul 81 §1
§5. Conditiile specifice articolului 81 §1
Sectiunea a Vl-a - întelegerea si autonomia participantilor
§1. Generalitati
§2. Posibilitatea de a face parte dintr-o întelegere
A. întreprinderile
B. Intermediarii
C. Grupurile de societati. Intra-enterprise conspiracy
a. Raporturile "societate-mama - filiala". Imputabilitatea
b. Raporturile dintre filialele aceluiasi grup
c. Relatiile din afara grupului
§3. Exprimarea unei întelegeri
A. întelegerea secreta
B. Proba
C. Omologarea unei întelegeri de catre puterile publice
D. Acordurile dintre întreprinderi
a. Acordurile propriu-zise
b. Actiunile, în aparenta, unilaterale
c. Infra-acordurile, gentlemen's agreements
E. Deciziile de asociere de întreprinderi
a. Utilitatea acestei notiuni
b. Necesitatea deciziilor asociatiilor de întreprinderi
§4. Practicile concertate
A. întelegerea secreta
B. Contractele directe sau indirecte între întreprinderile concurente
C. Contractele formale sau informale, dar reciproce
D. Contractele între întreprinderi si conduitele care încalca disciplina comuna. Elementul obiectiv de incriminare. Conflictul
E. Absenta contractelor dovedite între întreprinderi si paralelismul conduitelor
§5. Omologarea de catre puterile publice a întelegerilor
A. Politici dirijate sau semi-dirijate
B. Obligatia statelor membre de a nu pune în pericol scopurile Tratatului
C. Autorizarea, aprobarea si consolidarea unei întelegeri
D. Neluarea în considerare a echivalentei rezultatelor
E. Masurile nationale autoritare care nu se asociaza operatorilor
Sectiunea a Vll-a - Restrictia de concurenta
§1. Exemplele continute în articolul 81 §1
A. Stabilirea directa sau indirecta a pretului de cumparare sau de vânzare ori a altor conditii de tranzactie
B. Limitarea sau controlul productiei
C. Repartizarea pietelor sau a surselor de aprovizionare
D. Aplicarea unor conditii inegale pentru prestatii echivalente partenerilor comerciali, provocând un dezavantaj în concurenta
E. Subordonarea încheierii contractelor acceptarii de catre parteneri a prestatiilor suplimentare care, prin natura lor sau potrivit uzantelor comune, nu au legatura cu obiectul acestor contracte
§2. Criteriile de restrictie a concurentei vizate la articolul 81 §1
A. Situatia concurentiala obiectiva a întreprinderilor vizate
a. "Piata relevanta" în materia întelegerilor
b. O piata pe care trebuie sa se exercite o concurenta eficace
B. Tentativa concreta adusa concurentei practicabile
a. Generalitati
b. Restrictia poate fi actuala sau potentiala
c. Restrictia trebuie sa fie sensibila
d. Teoria "efectului cumulativ"
§3. Restrictiile pot fi interne sau externe
A. Acordurile verticale si orizontale. Cartea verde a Comisiei
B. Restrictia de concurenta este în functie de context
a. Concurenta practicabila si piata
b. Aprecierea in concreta
c. Concurenta practicabila si regula de judecata
d. Regula de judecata europeana
e. Restrictia de concurenta si afectarea comertului între statele membre
§4. Luarea de participatiuni minoritare
A. Restrictii interne si externe. Participarea minoritara într-o societate concurenta
B. Restrictii cu privire la folosirea unui produs
C. Acordurile care creeaza întreprinderi comune: concentrarile sau cooperarea restrictiva de concurenta
a. Modificari ale structurii pietei
b. Ambiguitatea acordului care creeaza o întreprindere comuna
c. Regulamentul din 30 iunie 1997
D. Restrictii accesorii
a. întreprinderi comune aflate în afara sferei de aplicare al Regulamentului privind controlul concentrarilor, al cooperativelor si nerestrictive de concurenta
b. întreprinderi comune cooperatiste aflate în afara sferei de aplicare al Regulamentului nr. 4064/89 susceptibile de a fi restrictive de concurenta
c. Pierderea autonomiei - factor de concurenta
§5. Tipurile de acorduri prezumate ca fiind nerestrictive de concurenta
A. Generalitati
a. Comunicarea Comisiei din 24 decembrie 1962, privind contractele de reprezentare exclusiva
b. Comunicarea Comisiei din 29 iulie 1968, privind acordurile, deciziile si practicile concertate
c. Comunicarea din 9 decembrie 1997, vizând acordurile de importanta minora, denumita comunicare "de minimis"
d. Comunicarea din 3 ianuarie 1979, privind aprecierea contractelor sous-traitance
Sectiunea a VIII-a - Imputarea restrictiei de concurenta
§1. Imputarea si restrictia de concurenta
§2. Obiectul
§3. Imputarea si incidenta rolului statelor
Sectiunea a IX-a - Nulitatea întelegerilor restrictive
§1. Sanctiunea civila din dreptul comunitar
§2. Aplicarea nulitatii. Armonizarea dreptului comunitar cu sistemele de drept intern
Sectiunea a X-a - "Rascumpararea" întelegerilor restrictive
§1. Generalitati
A. Politica concurentiala
B. Monopolul Comisiei. Decizii individuale de inaplicabilitate
§2. Exceptarile "categoriale"
§3. Declaratiile individuale de inaplicabilitate a articolului 81 § l
A. Regula de judecata europeana
B. Bilantul economic "obiectiv"
§4. Notificarea întelegerilor restrictive
A. Principiul repunerii în discutie
B. Dispensa de notificare
§5. "Bilantul economic"
A. Prima conditie pozitiva: întelegerea trebuie sa contribuie la ameliorarea productiei sau distributiei produselor ori la promovarea progresului tehnic sau economic
a. Ameliorarea productiei
b. Ameliorarea procedurilor de distributie
c. Progresul social
B. Cea de-a doua conditie pozitiva: întelegerea trebuie sa rezerve utilizatorilor o parte din profitul care rezulta
C. Prima conditie negativa: restrictiile impuse întreprinderilor nu trebuie sa depaseasca ceea ce este indispensabil pentru a satisface cele doua conditii pozitive
a. Cauzalitatea si necesitatea
b. Proportionalitatea
D. A doua conditie negativa: întreprinderile nu trebuie sa aiba posibilitatea de a elimina concurenta pentru o parte substantiala a produselor în cauza
a. Strategiile întreprinderii si piata
b. Marile întreprinderi si I.M.M.-urile
§6. Forta unei decizii individuale de inaplicabilitate
A. Elaborarea
B. Continutul
C. Revocabilitatea si caracterul reînnoitor
D. Decizia si scrisoarea de clasare
E. Recursurile
F. Posibilitatea unei condamnari pe baza articolului 82
§7. Regulamentele de exceptari pe categorii
A. Abilitarea Comisiei de catre Consiliu
B. Regulamentele de exceptare
a. Adoptate pe baza Regulamentului Consiliului nr. 19-65, din 2 martie 1965
b. Adoptate pe baza Regulamentului Consiliului nr. 2821-71, din 20 decembrie 1971
c. Pe baza Regulamentului nr. 1534-91 al Consiliului, cu privire la anumite categorii de acorduri în domeniul asigurarilor
d. Regulamente în materia transporturilor
e. în domeniul agriculturii, Regulamentul Consiliului nr. 26/62, din 4 aprilie 1964
§8. Forta juridica a unui regulament de exceptare pe categorie
A. Efectul direct si forta regulamentelor de exceptare
B. Retragerea exceptarii. Comisia si autoritatile nationale
Sectiunea a Xl-a - Retelele de distributie selectiva
§1. Importanta
§2. Restrictiile verticale
§3. Aprecierea retelelor de distributie selectiva în lumina articolului 81 §1
A. Distribuirea produselor
B. Criteriile obiective si calitative, aplicate în mod nediscriminator
§4. Obiectivul general al unei concurente nedeformate. Concurenta "intra-brand" si "inter-brand"
§5. Efectul cumulativ al retelelor
§6. Consecinta caracterului nerestrictiv de concurenta dintr-o retea
§7. Clauzele restrictive de concurenta în retelele de distributie selectiva
A. Clauzele care pot beneficia de aplicarea articolului 85 §3
B. Clauzele ilicite

Capitolul IX - EXPLOATAREA ABUZIVA A POZITIILOR DOMINANTE
Sectiunea I - Aspecte generale
§1. Concurenta eficienta
§2. Infractiunea independenta de cea din articolul 81
§3. Absenta posibilitatii de "rascumparare" a "abuzului" de dominatie
Sectiunea a ll-a - Situatia dominatiei
§1. Sediul materiei
§2. Exercitarea dominatiei. Importanta notiunii de piata
a. Delimitarea in concreto
b. Clientelele captive
c. "Micro" pozitiile dominante
d. Piata si segmentele de piata
e. Parti substantiale ale Pietei comune
§3. Faptul de a domina
A. Dominatia individuala sau colectiva
a. Dominatia printr-o "întreprindere"
b. Pozitia dominanta "colectiva"
B. Criteriile dominatiei
a. Criterii "calitative"
b. Monopolurile de drept sau de fapt
c. Pozitia dominanta conferita de puterile publice
d. Criteriul general al pozitiei dominante
Sectiunea a III-a - Exploatarea abuziva a dominatiei
§1. Exemplele continute în articolul 82
§2. Criteriul general de exploatare abuziva a unei pozitii dominante
§3. Notiune
§4. Obligatia cu privire la structura concurentei
§ 5. Competitia "normala" a întreprinderii dominante
§6. Competitia "anormala" a unei întreprinderi dominante
§7. Justificarea comportamentelor "anormale" si absenta "rascumpararii"
§8. Actiunea autoritatii publice. Monopolul si drepturile exclusive. Abuzul automat
A. Justificari exceptionale
B. Modificarea structurii pietei prin mijloace normale. Jurisprudenta Continental Can, din 21 februarie 1973

Capitolul X - CONTROLUL CONCENTRARILOR
Sectiunea I - Generalitati
§1. Istoric
§2. Regulamentul Consiliului nr. 4064-89, din 21 decembrie 1989
Sectiunea a Il-a - Sfera de aplicare a Regulamentului nr. 4064-89
§1. Operatiunile de concentrare
A. Operatiunile cu obiect concentrationist
a. Fuziunile
b. Achizitionarea controlului de ansamblul sau de parti dintr-una sau mai multe alte întreprinderi
c. Pluralitatea de operatiuni si concentrarea unica
B. Rezultatul: luarea controlului
a. Controlul conjunct sau exclusiv
b. Controlul direct sau indirect
§2. Aplicarea Regulamentului nr. 4064-89 întreprinderilor comune
§3. Restrictiile "accesorii" la o operatiune de concentrare
§4. Concentrarile de "dimensiune comunitara"
A. Determinarea dimensiunii comunitare
B. Consecintele "dimensiunii comunitare"
a. Rolul pragurilor
b. Notificarea obligatorie. Controlul prealabil
c. Principiul competentei exclusive a Comisiei
d. Principiul aplicarii exclusive a Regulamentului concentrarilor comunitare si restrictiilor accesorii
e. Problema aplicabilitatii legilor nationale si a articolelor 81 si 82 concentrarilor fara dimensiune comunitara
f. Clauza "olandeza". Clauza germana
g. Interesele legitime ale statelor membre, altele decât cele luate în considerare de Regulamentul nr. 4064-89
Sectiunea a III-a - Aprecierea concentrarilor
§1. Delimitarea pietei
§2. înfiintarea sau consolidarea unei pozitii dominante care împiedica în mod semnificativ concurenta
§3. Pozitiile dominante individuale sau colective ori oligopole
§4. împiedicarea semnificativa a unei concurente efective
§5. "Rascumpararea" dominatiei
§6. întreprinderea comuna
§7. Deciziile

BIBLIOGRAFIE