Cutuma comunitara

Din prevederile dreptului comunitar european nu reiese, în mod expres, calitatea de izvor de drept a cutumei, dar acest lucru nici nu este negat în mod expres. Dreptul cutumiar comunitar european, format printr-o practica îndelungata si din convingerea ca aceasta practica este conforma cu dreptul, are, în principal, rolul de a completa Tratatele si, în situatii exceptionale, pe acela de a interpreta si modifica Tratatele. Un exemplu în care cutuma este izvor de drept este situatia secretarilor de stat care nu sunt membri ai guvernului, dar care au dreptul de a participa la sedintele Consiliului în locul ministrilor de resort.

Bibliografie:

Gilbert Gornig, Ioana Eleonora Rusu, Dreptul Uniunii Europene, Editura C. H. Beck, Bucuresti, 2006

Ce se intampla in UE in octombrie 2002 ? Click aici