This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

Parlamentul European – Organizare

Parlamentul îsi desemneazã dintre membrii sãi presedintele si biroul.

Membrii Parlamentului european sunt alesi din 1979 prin vot universal direct în baza Actului pentru alegerea reprezentantilor în Parlament prin vot universal direct, anexat la Decizia Consiliului din 20 septembrie 1976.
Alegerile trebuie sa aiba loc în cursul unei perioade unice pentru toate statele membre, însa reprezentantii nu sunt înca alesi dupa o procedura uniforma pentru toate statele membre.
Pâna când o asemenea procedura universala va fi elaborata de Parlamentul European, procedura electorala ramâne reglementata de legislatiile nationale.
Absenta unei proceduri uniforme interzice P.E. sa acorde ajutoare financiare partidelor politice în rambursarea cheltuielilor de companie electorala.
Numarul membrilor P.E. si repartizarea locurilor între statele membre, astfel cum au fost fixate prin Actul din 20 septembrie 1976 au fost succesiv modificate prin actele de aderare ale Greciei, Spaniei si Portugaliei.
Consiliul European de la Bruxelles din 10-11 decembrie 1993, în perspectiva noilor aderari a prevazut ca efectivul P.E. sa se ridice la 639. Datorita renuntarii Norvegiei numarul membrilor a scazut la 626.
Odata cu intrarea celor 10 noi tari membre in Uniune, Parlamentul European care si-a inceput mandatul in 2004 are 731 de membrii.
Membrii P.E. beneficiaza de imunitati si privilegii. În special ei nu pot cercetati, retinuti sau urmariti pentru opiniile sau voturile exprimate în exercitarea functiilor.
Pe durata sesiunilor parlamentarii beneficiaza pe teritoriul national de imunitatile recunoscute parlamentarilor din tarile lor, iar pe teritoriul oricarui stat membru, de scutirea de orice masura de detentie si de orice urmarire judiciara. Imunitatea nu poate fi invocata în caz de flagrant delict si nici nu poate constitui un obstacol în dreptul P.E. de a ridica imunitatea unuia dintre membrii sai.
Durata mandatului este de cinci ani si coincide cu perioada de legislatura a P.E.

Reprezentantii voteaza individual si personal. Ei nu pot fi legati de instructiuni si nici nu pot primi vreun mandat imperativ, ceea ce consacra caracterul reprezentativ al mandatului.
Organizarea si functionarea P.E. sunt cuprinse în linii generale în Regulamentul interior.
P.E. adopta regulamentul sau interior cu majoritatea membrilor care îl compun.

Organele de conducere sunt Presedintele si biroul acestuia si care sunt desemnati de P.E. dintre membrii sai.
P.E. tine o sedinta anuala. El se reuneste de plin drept în cea de a doua zi de marti din luna martie. De asemenea, P.E. poate sa se reuneasca în sesiune extraordinara la cererea majoritatii membrilor sai, a Consiliului si a Comisiei.
P.E. este dotat cu comisii parlamentare, comisii care au un rol esential, pentru ca reunindu-se în intervalul sesiunilor, asigura continuitatea lucrarilor P.E.
Comisiile prevazute de Regulamentul interior sunt :
-comisii permanente – în numar de 20, atributiile lor sunt fixate de regulament. Membrii comisiilor permanente sunt alesi în cursul primei perioade a sesiunii P.E. nou ales si, apoi la sfârsitul unei perioade de 2,5 ani ;
-comisii temporare – mandatul lor este în principiu de maximum 12 luni. Componenta, mandatul si atributiile acestor comisii sunt fixate prin deciziile pe care le instituie.
În regulamentul interior mai sunt prevazute si comisii parlamentare mixte, cu Parlamentele statelor asociate sau a statelor cu care au fost angajate negocieri în vederea aderarii.
O alta caracteristica a Organizarii P.E. consta în faptul ca deputatii sunt grupati nu pe nationalitate ci pe grupuri politice, în functie de afinitatile politice.
Grupurile se constituie prin remiterea unei Declaratii Presedintelui P.E. cuprinzând denumirea grupului, semnaturile membrilor sai si componenta biroului. Aceasta Declaratie este publicata în J.O.C.E.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.