This option will reset the home page of this site. Restoring any closed widgets or categories.

Reset

Vin aromatizat

Conform legislatiei comunitare din domeniul politicii agricole comune, „vin aromatizat” reprezintă:

băutura:

— obținute din unul sau mai multe produse vinicole definite în anexa I punctele 5 și 12-18 din Regulamentul (CEE) nr. 822/87, incluzând vinurile de calitate produse în regiunile determinate definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 823/87, excluzând vinul de masă „retsina”, eventual cu un adaos de must de struguri și/sau must de struguri fermentați parțial;

— care a făcut obiectul unui adaos de alcool așa cum este prevăzut la articolul 3 litera (d);

— care a suportat o aromatizare cu ajutorul:

— substanțelor aromatizante și/sau a produselor aromatizante, astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (2) literele (b) și (d) din Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare, și/sau

— ierburilor aromatice și/sau a mirodeniilor și/sau a aromatizanților alimentari;

— care a fost supusă în general unei îndulciri și, în afara excepțiilor prevăzute la alineatul (2), unei eventuale colorări cu caramel;

— care are o concentrație alcoolică în volume dobândită minimă de cel puțin 14,5 % vol și maximă de cel mult 22 % vol și o concentrație alcoolică în volume totală minimă de cel puțin 17,5 % vol. Totuși, pentru produsele care, în sensul alineatului (5), poartă mențiunea „sec” sau „extrasec”, concentrația alcoolică în volume totală minimă este fixată la 16 % vol și respectiv la 15 % vol;

vinul și/sau musturile din struguri proaspeți, fermentați prin adăugare de alcool, utilizați la obținerea unui vin aromatizat, trebuie să fie prezenți în produsul finit în proporție de minimum 75 %. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 5, concentrația alcoolică naturală minimă a produselor rezultate este aceea prevăzută la articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 822/87;

denumirea „vin aromatizat” poate fi înlocuită cu aceea de „aperitiv pe bază de vin”. Folosirea termenului de „aperitiv” în acest context nu prejudiciază folosirea acestui termen pentru denumirea produselor neaparținând domeniului de aplicare a prezentului regulament;

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.