MODEL DE CERERE PENTRU LUCRARE DE LICENTA

"Domnule Decan,

Subsemnatul/a, .................................................., student/a al/a Facultatii .............................., Universitatea ..........................., anul ................................, forma de invatamant ............., va rog sa imi aprobati sustinrea lucrarii de Licenta la disciplina ..................................., avand tema "......................................................".
Coordonator stiintific..........................................

Data

Semnatura

Domnului Decan al Facultatii ............................................

Universitatea..................................................".

Modelul este cel publicat in Roxana Mariana Popescu, Mihaela Augustina Dumitrascu, Augustin Fuerea, Drept comunitar european. Caiet de seminar, Editura ProUniversitaria, Bucuresti, 2004.

NOPTI DE VAMA - DAN NITA

Nopti de Vama - Dan Nita

BUNA - VREI SA CITESTI CEVA ALTFEL ?

CEVA DESPRE NOPTI DE VAMA IN STUF SAU LA EXPIRAT SAU DESPRE CABANE DE MUNTE SI RAPA

CEVA DESPRE CLUB A - DESPRE MARIA SAU HAS - DESPRE SINGURATATE SI SPERANTA

CEVA DESPRE TINE

 

 

A SE VEDEA SI:
 
       

trafic ranking