SAPARD

bani

SAPARD este un program operational din anul 2000. Are drept scop sprijinirea agriculturii si dezvoltarea ruralã în tãrile candidate din Europa Centralã si de Est.

În perioada 2000-2006, România urmeazã sã primeascã 150 milioane Euro/an, fiind cel de-al doilea mare beneficiar dupa Polonia. În plus, guvernul României va contribui cu suma de 50 milioane Euro.

SAPARD finanteazã proiecte majore din domeniul agricol si al dezvoltãrii rurale. România a identificat patru mãsuri prioritare care urmeazã sã fie finantate în cadrul acestui program:
– Îmbunãtãtirea activitãtilor de prelucrare si comercializare a produselor agricole si pescãresti;
– Dezvoltarea si îmbunãtãtirea infrstructurii rurale;
– Dezvoltarea economiei rurale (investitii în companiile cu profil agricol; Diversificare economicã; Silvicultura);
– Dezvoltarea resurselor umane (Imbunãtãtirea activitãtii de instruire profesionale; Asistenta tehnicã, inclusiv studii menite sã sprijine pregãtirea si monitorizarea programului, campanii de informare si publicitate).

Recomandam:

www.sapard.ro

Scroll to top