Uniunea Europeană și protecția mediului înconjurător: Ce măsuri sunt luate?

Stiri

UE a manifestat întotdeauna un interes deosebit pentru protecția mediului și de-a lungul anilor a aprobat reglementări care vizează această protecție. Uniunea Europeană modelează politica și viața de zi cu zi a statelor sale membre. Politica comună privind mediul, protecția climei și conservarea naturii este de asemenea convenită la nivel european. Află ce măsuri implementează Uniunea Europeană pentru protecția mediului înconjurător!

Legislația de mediu

Legislația de mediu a Uniunii Europene reprezintă un ansamblu de legi și regulamente elaborate cu scopul de a proteja mediul înconjurător și de a promova dezvoltarea durabilă în țările membre. Acest cadru legislativ are drept obiectiv principal să asigure protecția aerului, a apei, a biodiversității, a solului și a climei, și să încurajeze utilizarea eficientă a resurselor naturale.

Unul dintre pilonii fundamentali ai legislației UE în domeniul mediului este reprezentat de Directiva-cadru privind apa, care reglementează gestionarea resurselor de apă în Uniunea Europeană, cu scopul de a asigura că toate apele interioare și de coastă se află într-o stare ecologică bună până în 2027.

Ce măsuri se întreprind pentru mediu?

Este evident că acțiunile importante trebuie combinate cu politici și strategii de combatere a crizei climatice. În acest sens, Parlamentul și Consiliul au adoptat noi reguli și obiective de emisii pentru 2030 pentru sectoarele energetice și industriale.

Strategia acoperă sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii pentru fiecare sector: transport, clădiri și agricultură, precum și pentru utilizarea terenurilor și silvicultură. Obiectivul pentru 2030 este o îmbunătățire cu 32% a energiei regenerabile. Printre alte inițiative, Parlamentul a urmat politici climatice ambițioase, cum ar fi directivele privind natură și obiectivele de biodiversitate pentru 2020.

El a intervenit și pe problema calității aerului, adoptând noi reguli privind cantitățile maxime tolerate din cei mai periculoși cinci poluanți ai aerului pentru oameni. Aceste reguli actualizate urmăresc să reducă la jumătate numărul deceselor premature cauzate de poluarea aerului până în 2030.

Care sunt acțiunile și obiectivele viitoare pentru combaterea crizei climatice?

Cu siguranță este greu să nu reușim să îmbunătățim tendințele realizate până acum în lupta împotriva schimbărilor climatice, tocmai pentru că instituțiile europene și țările membre, dar mai ales cetățenii, au înțeles că acțiunile sunt urgente și că acțiunile promovate de UE trebuie fi urmărit. O primă constatare se referă la faptul că, pe termen lung, cheltuielile UE pentru mediu și climă urmează să crească.

Pentru a pune în mișcare o serie întreagă de precauții în acest sens și a acționa în mod concret, trebuie să intervină activitatea de reglementare. Actele legislative ale UE privind protecția mediului sunt adoptate în general conform procedurii legislative ordinare. Prin urmare, în viitorul foarte apropiat, politicienii europeni vor lucra la obiective importante și ambițioase care privesc:

  • eficiența resurselor și economia circulară;
  • autorizarea produselor de protecție a plantelor, așa cum este ilustrat de cazul glifosatului, Parlamentul European a cerut Comisiei să propună o legislație actualizată pentru a crește transparența procedurilor de autorizare și a promova pesticidele cu risc scăzut;
  • privind calitatea aerului, actualizarea continuă și constantă a ghidurilor privind calitatea aerului de către Organizația Mondială a Sănătății și o revizuire a legislației privind calitatea aerului exterior.

Concluzie

Prin eforturile sale continue și angajamentul față de acțiuni concrete, UE demonstrează că protejarea mediului nu este doar o prioritate, ci și un angajament ferm pentru un viitor mai curat și mai sustenabil pentru toți cetățenii săi.

Pentru viitor, Uniunea Europeană are în planuri o serie de inițiative și obiective. Acestea includ eficientizarea resurselor și promovarea economiei circulare, reglementarea produselor de protecție a plantelor pentru a reduce riscurile asupra mediului și a sănătății umane, precum și revizuirea constantă a legislației privind calitatea aerului.

 

Scroll to top