Actul Unic European – AUE

Stiri

Actul Unic European a fost negociat în cadrul Conferintei Interguvernamentale desfasurata în perioada 9 septembrie 1985 – 17 februarie 1986.

Actul unic european a fost semnat, la 17 februarie 1986, de 9 state din cele 12 membre si, la 28 februarie 1986, de celelalte 3: Italia, Danemarca si Grecia. AUE a intrat în vigoare la 1 iulie 1987.

Actul Unic European relanseazã constructia europeanã, atât economic (desãvârsirea pietei interne, punerea în practicã a unei politici de dercetare si tehnologizare, întãrirea Sistemului Monetar European…), cât si institutional (extinderea votului majoritãtii calificate, lãrgirea rolului Parlamentului European, dezvoltarea unui spatiu social…).

Pentru textul Actului Unic European faceti clic aici.

Scroll to top